Wednesday, February 01, 2012

February 2

A new day and we have just now ,07.52,have - 28.8 .

1 comment:

Alma said...

Visst är det fint idag-fast vi hade under 30 i Björkfors, kan inte säga exakt eftersom biltermometern blir streck efter 30-i Frankrike tycker man inte att mer behövs och vår hemtermometer diffar pga värmestrålning från huset, så den visar 23 när det är -30